Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok A8 1806 (BJ H3s 110) (SJ steam engine class A8) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

A8 1806

Nohab 1768 1927

1973

1974  Skrotad Kalmar Verkstad

2005-04-16

BJ H3s 110
BJ H3s 110 Foto från Lokläran 1949

Datum

 

 

 

Källa

1927

 

Inköpspris 120.850:-

 

WS

1927-04

 

Levererad som BJ H3s 110. Tendern på H3s 110 hade lägre och längre koltag vid leveransen än de andra H3s-loken. H3s 110 hade fö i likhet med andra BJ-lok nummerskylt på tenderns bakgavel (finns foto på detta).

 

WS HK

1930 talet början

 

Koltaget på 110 normerades i början av 1930-talet till standardutförande.

 

HK

1931

 

De markanta gallerplogarna och elljus uppsattes 1931. Generatorerna var dock inte enhetliga mellan H3s loken utan av olika fabrikat och placerade olika.

 

HK

1948-06-01

 

I juni 1948 upprättades en förteckning över var GDG lok fanns stationerade inför övertagandet av SJ den 1/7. För BJ H3s 110 gällde följande: Åmål

 

HK

1948

 

Övertagen av SJ vid förstatligandet

 

 

1950-01-01

 

I tjänst VII Distriktet (Huvudort Göteborg)

 

SJ

1952-12-19

 

Skrivelse inkommer till Fsbr från byråchefen med förteckning över övertaliga ånglok t.o.m november 1952. 1806 finns med i förteckningen och anges tillhöra 33 ms (huvudort Åmål). Loket erhöll sista revision kl. II 1939-10 och kl. III 1950-06. Loket anges ha gått 26.000 km efter senaste A-klass. Anges även att loket är i gott skick.

 

Fsbr

1953-06-12

 

Skrivelse från fsbr till Distriktscheferna:

”Reparation vid huvudverkstäderna av övertaliga ånglok

Nedanstående övertaliga ånglok (däribland A8 1806, min anm) skola förflyttas till någon av huvudverkstäderna Ör, Tb eller Ål, där desamma komma att upprustas till sådant skick, att de vid behov omedelbart kunna tagas i anspråk som beredskapsdragkraft.

Loken förflyttas från nuvarande uppställningsplats till resp hvst efter samråd med verkstadsbyrån.

I redovisningshänseende skola loken efter insändandet anses överflyttade från vederbörande maskinsektion till resp hvst, varom anmälan göres i vanlig ordning.

Reparationskostnaderna gäldas av till försvarsbyråns förfogande ställda medel.

Efter verkställd upprustning komma loken att placeras som beredskapsdragkraft enligt försvarsbyråns bestämmande.

KUNGLIGA JÄRNVÄGSSTYRELSEN, Eric lindgren tjf”

I skrivelsen anges även att loket tillhör VII Distriktet, 33 ms.

 

Fsbr

1953-05-01

 

Driftlok vid 33 Ms (huvudort Åmål)

 

SJ

1955-03-02

 

Brev från Verkstadsbyrån till Byråchefen Försvarsbyrån:

”Beredskapslok

Med hänvisning till eder skrivelse av den 28.2.1955, dnr Fsbr 186/51, meddelas att sedan nu en viss minskning av linjens reparationsbehov betr ångloken ägt rum, de beredskapslok som ännu ej tagits i arbete beräknas kunna intagas enligt följande plan:”

För lok 1806 anges: tagas in till Tillberga hv april 1955

J Alstermark

 

Fsbr

1955-09-28

 

Beredskapsanslag: Avställd 1955-09-28. Fick användas 21 månader innan ny revision.

 

SJ

1959 ca

 

Uppställd i Sunnanå hamn lokhus

 

HK

1960-talet början

 

Uppställd i Sunnanå hamn lokhus

 

WS

Början av 1960 talet

 

Uppställd i Åmåls lokstall (rektangelstallet vid Nygård)

 

HK

1968

 

När SJK skulle fira 10-årsjubileum 1968 hade man tänkt ta fram A8 1806, första H3s-loket, men det ansågs i dåligt skick. Bäst skick ansågs A8 1808 vara i, så det blev detta som valdes istället.

 

HK

1971-05

 

Uppställd i Åmål

 

AFB05

Ca 1971-1972

 

Flyttades loket från Åmåls lokstall till Åmåls lokhus

 

HK

1972-06-17

 

Uppställd i Åmål (lokhus)

 

AFB01

1972-08-01

 

Uppställd i Åmål (lokhus)

 

AFB06

1972-08-07

 

Uppställd i Åmål (lokhus)

 

AFB09

1973-10-01

 

Slopad för skrotning

 

WS

1974-09-04

 

Avsänd från Åmål. Varmgång i Nybro

 

WS

1974-10

 

Skrotad Kalmar Verkstad

 

WS

 

Panndata

1927

 

Lev med panna 2399

 

HK

1948-

 

Panna 2290 Nohab 1812 1927 ilagd. Pannan levererades med BJ H3s 112 (1808)

 

HK

1973

 

Slopad tillsammans med lok 1806

 

 

1974

 

Skrotad tillsammans med lok 1806

 

WS

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

2399

Nohab 1810 1927

Med lok BJ 110

1973

Skrotad

 

Datum

 

 

 

Källa

1927

 

Levererad tillsammans med lok BJ H3s 110

 

HK

Före 1948

 

Uttagen från lok. Omgjord till reservpanna. Reservpannan fanns de sista åren upplastad på en fd Os-vagn i lokhuset (plåt) vid fd Tingvalla stn på fd DJ

 

HK

1974?

 

Skrotad

 

WS

 

Pannrevisioner  panna 2290

1950-05-02

 

Revision kl. III Ål

 

CS

 

Tenderdata

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Ej genomgågna handlingar:

Skrot se Tåg 1. 1978

Foton

 


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1806_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08