Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Nydqvist & Holm
 (Steam locomotives built by Nydqvist & Holm)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Nydqvist & Holm, NOHAB
 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
1730 27 1435 5-C2 SJ 1474 Å  kondenserande turbinlok
1731 " 1000 5-D1 FCdE (Argentina)
1748 25 1435 D-3 WBJ 13
1749 " " " BHJ 8
1750 " " Dl BJ 109
1760 26 " D-3 OFWJ 50
1761 " 891 C Vallvik 4
1765 27 1435 2C-3 UGJ 32
1766 " " " 33
1768 " " 2C-4 BJ 110
1769 26 " 1C-3 CWJ 19
1773-1780 27 " E-3  TCDD 55001-55008 (Turkiet)
1781-1786 28 " 1D-3 TCDD 45001-45006 (Turkiet)
1787-1792 " " E-3 " 55009-55014 (Turkiet)
1793 " " Dl FLJ 101
1794 " " " 102
1795 28 " 1D1 NBsJ 16
1796 27 " 2C-4 BJ 111
1797 " " " 112
1798-1801 28 " " TCDD 55015-55018 (Turkiet)
1803-1812 " " 1D-3 " 45007-45016 (Turkiet)
1813-1822 29 " C " 3311- 3320 (Turkiet)
1823-1832 28 1524 1D-3 FSJ 900-909 (Finland)
1833-1837 29 1435 C TCDD 3321-3325 (Turkiet)
1838-1847 30 " 1C-3 " 34051-34060 (Turkiet)
1848-1849 31 " 1D-3 " 45025-45026 (Turkiet)
1850 28 " 1C1 L&HJ 22
1851 29 " D-3 OFWJ 61
1852 " " " " 62
1853 " " " " 63
1858-1869 32 1435 1D-3 TCDD 45027-45038 (Turkiet)
1870 29 " 1C1 L& HJ  23
1871 " " B Stockholms gasv. 1 (eldlös)
1872 30 " 1D-5 OFWJ 71 (turbinlok)
1873 " " Dl FLJ 103
1874 " " " " 104
1875 29 " 2C-4 BJ 118
1876 30 " B Sandviken 4
1877 " 891 1C1 VGJ 13
1878 31 1435 1C-3 NOJ 33
1879 " " " " 34
1880 " " 2D-3 HNJ 42
1881 " " " " 43
1882 " " " " 44
1920 " " 1C-3 BAJ 70
1921 " " " " 71
1923-1926 33 " lDl-4 356-359 (Iran)
1928-1951 " " 1D-3 TCDD 45039-45062 (Turkiet)
2000 36 " 1D-2 TGOJ 72 (turbinlok)
2001 " " " " 73 (turbinlok)
2013-2024 " " 1D1-4 RAI 406-417 (Iran)
2025 " " 2D-3 HNJ 45
2026 " " " " 46
2027 " " " " 47
2079 43 " 2C-3 SWB 99
2080 " " " " 100
2082 44 " " " 101
2092 2126 45 " D-4 NS 4701-4735 (Holland)
2127-2141 " " 2C-4 " 4001-4015 (Holland)
2156 47 1435 2D-3 SJ 1739 E 10
2157 " " " " 1740 "
2158 " " " 1741 "
2159 " " " 1742 "
2160 " " " 1743 "
2161 " " " 1744 "
2162 " " " 1745 "
2163 " " " 1746 "
2164 " " " 1747 "
2165 " " " 1748 "
2211 52 1C2 " 1910 S 1
2212 " " " 1911 "
2213 " " " 1912 "
2214 " " " 1913 "
2215 " " " 1914 "
2216 " " " 1915 "
2217 " " " 1916 "
2218 " " " 1917 "
2219 " " " 1918 "
2220 " " " 1919 "
2221 " " " 1920 "
2222 " " " 1921 "
2223 " " " 1922 "
2224 " " " 1923 "
2225 " " " 1924 "
2226 " " " 1925 "
2227 53 " " 1926 "
2228 " " " 1927 "
2229 " " " 1928 "
2230 " " " 1929 "

FCdE = F C del Estado
TCDD = Turkiska Statsbanorna
FSJ = Finska Statsjärnvägarna/Valtionrautatiet (VR)
Vallvik = Sultfitaktiebolaget Ljusnan, Vallvik—Hå
NS = Nederlandsche Spoorwegen

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_nydqvist&holm_16.html senast uppdaterad 2007-10-17