Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Nydqvist & Holm
 (Steam locomotives built by Nydqvist & Holm)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Nydqvist & Holm, NOHAB
 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
1121 17 1435 1C2 SJ 1291 J
1122 " " " " 1292 "
1123 " " " " 1293 "
1124 " " " " 1294 "
1125 " " " " 1925 "
1126 " " 2C-3 UGJ 30
1127 " " " " 31
1128 18 " 1C-2 HdSJ 8
1129 17 891 1C FJ 8
1130 18 1435 1C1 MYJ 33
1131 " " 1C BÖJ 6
1132 " " 1C-2 CHJ 10
1133 " " 1D-3 SWB 81
1134 " " " " 82
1135 " " " " 83
1136 " " D Wikmanshyttan 2
1137 " " 1C2 SJ 1336 J
1138 " " " " 1337 "
1139 " " " " 1338 "
1140 " " " " 1339 "
1141 " " " " 1340 "
1142 " " 2C-4 " 1364 B
1143 " " " " 1365 "
1144 " " " " 1366 "
1145 " " " " 1367 "
1146 " " " " 1368 "
1147 " " " " 1369 "
1148 " " " " 1370 "
1149 " " " " 1371 "
1150 " " " " 1372 "
1151 " " " " 1373 "
1152 " " " " 1374 "
1153 " " " " 1375 "
1154 " " " " 1376 "
1155 19 " 1C1 HMJ 5
1156 " " D-3 ÖSJ 24
1157 " " 1C-3 NSB 370 (Norge)
1158 " " " " 371 (Norge)
1159 " " " " 372 (Norge)
1160 " " " " 373 (Norge)
1161 19 1435 1C-3 NSB 374 (Norge)
1162 " " " " 375 (Norge)
1163 " " " " 376 (Norge)
1164 " " " " 377 (Norge)
1165 " " " SJ 1433 N
1166 " " " " 1434 "
1167 " " " " 1435 "
1168 " " " " 1436 "
1169 " " " " 1437 "
1170 20 " D-3 " 1449 Gb
1171 " " " " 1450 "
1172 " " " " 1451 "
1173 " " " " 1452 "
1174 " " " " 1453 "
1175 " " 2D-4 NSB 397 (Norge)
1176 " " " " 398 (Norge)
1177 " " " " 399 (Norge)
1178 " " " " 400 (Norge)
1179 " " " " 401 (Norge)
1180 " " " " 402 (Norge)
1181 " " " " 403 (Norge)
1182 " " 1D-4 " 404 (Norge)
1183 " " " " 405 (Norge)
1184 " " " " 406 (Norge)
1185 " 891 " GJ 12 LÄRBRO
1186- 1685 1920-1923 1524 E-4 4001-4500 (Ryssland)
1686 23 891 1C1 MMJ 1
1687 " 1435 " GBJ 24
1688 " " " " 25
1689 24 " " BJ 99
1690 " " " " 105
1691 " " " " 106
1692 " " " " 107
1693 " " " " 108
1694-1720 1924-1925 1000 2C1-4 FCP 151-177 (Argentina)
1721-1726 26 " " " 305-310 (Argentina)
1727-1729 " " 2C-4 Rd'O (Brasilien)

NSB = Norges Statsbaner
FCP = F C Provincial de Buenos Aires
Rd'O = V F Rio d'Ouro

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_nydqvist&holm_15.html senast uppdaterad 2007-10-17