Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Nydqvist & Holm
 (Steam locomotives built by Nydqvist & Holm)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Nydqvist & Holm, NOHAB
 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
561 00 1435 C-2 SOEJ 4
562 " " " " 5
563 " " 1C-2 ÖSJ 14
564 " " " " 15
565 " " " " 16
566 " " " " 17
567 " " 2B-2 L&HJ 15 J. TRANCHELL
568 " 891 1C SRJ 12 ALBERT UGGLA
569 99 " " GJ 7 TINGSTÄDE
570 00 1067 2B VTJ 62  HELGE
571 " 1435 2B-3 SJ 612 Cc
572 " " " " 613 Cc
573 " " " " 614 Cc
574 " " " " 615 Cc
575 " " " " 616 Cc
576 " " " " 617 Cc
577 " " " " 618 Cc
578 " " " " 619 Cc
579 " " " " 620 Cc
580 " " " " 621 Cc
581 " " " " 622 Cc
582 " " " " 623 Cc
583 " " 2B1 SNJ 1
584 " " " " 2
585 " " " " 3
586 " 891 1C SRJ 13 G. SILFVERSTOLPE
587 " " " NÖJ 9 ÖREBRO
588 " 1067 2B HKJ 1 ST. SIGFRID
589 " 1435 C-2 BAJ 1
590 " " " " 2
591 01 " " " 3
592 " " " " 4
593 " " " " 5
594 00 " " MöToJ 6
595 " " 1C-2 UGJ 20
596 " " " " 21
597 " " 1C-3 HHJ 12
598 " " " " 14
599 " " 2B-2 KJ 7 ODEN
600 01 891 1C-2 VGJ 9
601 01 891 1C-2 VGJ 10
602 " 1435 2B-2 BAJ 6
603 " " " " 7
604 " " " " 8
605 " " " BJ 44
606 " " " " 45
607 " " " " 46
608 00 " 1C-3 HdSJ 5 GUDMUNDRÅ
609 " " 1B1 BHJ 4
610 " " " ÖCJ 1
611 " " " " 2
612 01 " 1C-2 " 3
613 " " " " 4
614 02 " " " 5
615 " " " " 6 (se anm)
616 00 " 2B-2 CWJ 10
617 " " " " 11
618 " " " " 12
619 01 " 2C-3 YEJ 16 FROSTA
620 " " 1C-2 SDJ 7 STRÖMSNÄS
621 " " 1C CHJ 7
622 " " " NKJ 11
623 " " " " 12
624 " 891 " DONJ 7 OCKELBO
625 " 1067 2B WBlJ 19 BODEKULL
626 " " " " 20 MAGNUS STENBOCK
627 " 1435 2B-2 DJ 7
628 " " " " 8
629 " " C-2 SJ 678 Kd
630 " " " " 679 "
631 " " " " 680 "
632 " " " " 681 "
633 " " " " 682 "
634 " " " " 683 "
635 " " " " 684 "
636 " " " " 685 "
637 " " 2B-3 " 668 Cc
638 " " " " 669 "
639 " " " " 670 "
640 " " " " 671 "

Tillverkningsnummer 615 var uthyrt till GSJ åren 1902—1904

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_nydqvist&holm_08.html senast uppdaterad 2007-10-17