Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Motala
 (Steam locomotives built by Motala)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

MOTALA
 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
541 15 1435 1C1 BJ 75
542 " " " " 76
543 " " 1B2 OFWJ 51
544 " " " " 52
545 " " 1C1 SJ 1251 Sa
546 " " " " 1252 51
547 " " " " 1253 "
548 " " " " 1254 "
549 " " " " 1255 "
550 " " " " 1256 "
551 " " " " 1257 "
552 " " 2B-3 BJ 73
553 " 891 1C1 DHJ 6
554 " 1435 2C-4 SJ 1266 B
555 " " " " 1267 "
556 " " " " 1268 "
557 16 " 1C1 " 1278 Sa
558 " " " " 1279 "
559 " " " " 1280 "
560 " " 2C-4 " 1269 B
561 " " " " 1270 "
562 " " 1D1 UGJ 27
563 " " " " 28
564 " " " " 29
565 15 " 1C1 MYJ 30
566 16 891 1D BLJ 6
567 15 " " EÖJ 2
568 " 600 1C1 JGJ 9
569 16 1435 2C-4 SJ 1281 B
570 " " " " 1282 "
571 " " " " 1283 "
572 " " " " 1284 "
573 " " " " 1285 "
574 " 891 1D-2 VGJ 20
575 " " " " 21
576 " 1C1-2 NKlJ 14
577 " 1435 1C-2 NOJ 28
578 " " " CWJ 17
579 " 891 1C1-2 NWHJ 34
580 " " 1D WWJ 7
581 16 891 1D DHJ 7
582 " " 1C1 SRJ 25
583 " " " " 26
584 " 1435 2C-4 SJ 1311 B
585 " " " " 1312 "
586 17 " " " 1313 "
587 " " " " 1314 "
588 " " " " 1315 "
589 " " " " 1316 "
590 " " " " 1317 "
591 " " 1C2 " 1306 Sb
592 " " " " 1307 "
593 " " " " 1308 "
594 " " " " 1309 "
595 " " " " 1310 "
596 " " 1C1 BJ 87
597 " " " " 88
598 " " " " 89
599 " " D-3 KJ 15
600 " " " " 16
601 " " " SJ 1326 E
602 " " " " 1327 "
603 " " " " 1328 "
604 " " " BJ 90
605 " " " " 91
606 " " " " 92
607 " " 1C2 SJ 1341 J
608 " " " " 1342 "
609 " " " " 1343 "
610 " " " " 1344 "
611 " " " " 1345 "
612 " " 1B2 OFWJ 53
613 " " " " 54
614 18 " 1C2 SJ 1388 J
615 " " " " 1389 "
616 " " " " 1390 "
617 " " " " 1391 "
618 " " " " 1392 "
619 " " " " 1393 "
620 " " " " 1394 "

 

Tillverkningsnummer 483 användes ursprungligen som tenderlok med en äldre tvåaxlig tender.
Tillverkningsnummer 519 var torvpulvereldat.

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_motala_07.html senast uppdaterad 2007-10-10