Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Motala
 (Steam locomotives built by Motala)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

MOTALA
 
Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning,
Namn, Littera
61 83 1435 C-2 BJ 31
62 " " " " 32
63 " " " " 33
64 " " 1B-2 SJ 320 AXVALL  D (se anm)
65 " " " " 321 BRÄVALL  D (se anm)
66 " " " " 322 FYRISVALL  D (se anm)
67 " " C HHJ 7 HESSLEHOLM
68 84 891 " HvSJ 1 HVETLANDA
69 " 1435 C-2 MYJ 6 BÖRRINGE
70 " " " YEJ 8 ARFVID POSSE
71 " 891 C HvSJ 2 FRED. LOTHIGIUS
72 85 1435 1B-2 SJ 323 TUNA  D
73 " " " " 324 MÖRE  D
74 " " " " 325 STRANDA  D
75 " " " " 326 ASKA  D
76 " " " " 327 VÄNE  D
77 " " C-2 " 333 ADALSTEN  Ke
78 " " " " 334 FORNJOTER  Ke
79 " " " " 335 MIMUNG  Ke
80 " " " " 336 NIFLUNG  Ke
81 86 " " " 337 THORVALD  Ke
82 " " 1B-2 " 347 D
83 " " " " 348 "
84 87 " " " 349 "
85 " " " " 350 "
86 " " " " 351 "
87 " " " " 352 "
88 " " " " 353 "
89 " " " " 354 "
90 " " " " 355 "
91 " " " " 356 "
92 88 " C-2 " 364 Ke
93 " " " 365 "
94 " " " " 366 "
95 " 891 C WÖJ 3 OMBERG
96 " " " " 4 ALVASTRA
97 " 1435 C-2 SJ 367 Ke
98 89 " " " 368 "
99 " " " " 380 "
100 " " " " 381 "
101 " " C-2 SJ            382 "
102 90 " " " 383 "
103 " " " " 384 "
104 " " 1B UGJ         15 FEMTON
105 " " C-2 BJ 36
106 " " " " 37
107 89 891 C HvSJ          3 STEN STURE
108 91 1435 C-3 SJ             393 Kd  (se anm)
109 " " " " 394 Kd  (se anm)
110 " " " " 395 Kd  (se anm)
111 " " " " 396 Kd  (se anm)
112 " " 1B-3 " 400 Db    (se anm)
113 " " " " 401 Db    (se anm)
114 " " " " 402 Db    (se anm)
115 " " C-3 " 409 Kd    (se anm)
116 " " " " 410 Kd    (se anm)
117 " " " " 411 Kd    (se anm)
118 92 " " " 414 Kd    (se anm)
119 " " " " 415 Kd    (se anm)
120 " " " " 416 Kd    (se anm)
121 " " " " 424 Kd    (se anm)
122 " " " " 425 Kd    (se anm)
123 " " " " 426 Kd    (se anm)
124 " " " " 427 Kd    (se anm)
125 93 " C-2 " 432 "
126 " " " " 433 "
127 " " " " 434 "
128 " " " " 435 "
129 " " " " 436 "
130 " " " " 437 "
131 " " " " 438 "
132 " " 1B HHyJ 4  FROSTING
133 " 891 C VB 1
134 " " " " 2
135 " " " LSSJ 7 LIDAN
136 " " " VB 3
137 " " " " 4
138 " 1435 1C-2 HHJ 10 MÖRARP
139 94 " C-2 SJ 450 Kd
140 " " " " 451 "

Tillverkningsnummer 64, 65 levererades utan tender och övertog tendrar från avställda A-lok.
Treaxliga tendrarna till tillverkningsnummer 108 - 124 var avsedda för utbyte mot tvåaxliga tendrar från Ca-lok.

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_motala_01.html senast uppdaterad 2007-10-22