Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Falun
 (Steam locomotives built by Falun)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Tillverk-ningsnummer Tillverk-
ningsår
Spårvidd Axelföljd Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
             
81 08 1435 2C-3 SJ 932 Tb
82 " " 1C1 " 943 Sa
83 " " " " 944 "
84 " " " " 945 "
85 " " " " 946 "
86 " " " 947 "
87 " " 1C-3 " 962 L
88 " " " " 963 "
89 " " " " 964 "
90 " " " " 965 "
91 " " " " 966 "
92 " " D-2 GDJ   53
93 " " " " 54
94 09 " 1D-2 " 55
95 " " " " 56
96 " " D-3 SJ 979 E
97 " " " 980 "
98 " " " " 981 "
99 " " " " 982 "
100 " " " " 983 "
101 " " " " 984 "
102 " " 1C1 SWB    19
103 " " " " 20
104 10 " B VMF (eldlös)
105 09 693 " SKB       4 (    -    )
106 " 750 C Glava    2
107 " 891 1D-2 BLJ 5 THOR
108 10 1435 1C1 SJ 1053 Sa
109 " " " " 1054
110 " " " " 1055 "
111 " " " " 1056
112 " " " " 1057
113 " " " " 1058 "
114 " " B Bruzafors-Hällefors   (eldlös)
115 " " 2C-2 MöToJ 20
116 " " " " 21
117 " " D-4 SJ 1071 (se anm)  E
118 " " " " 1072 "     "       "
119 " " " " 1073 "     "       "
120 " " " " 1074 "     "       "

SKB  =  Stora Kopparbergs Bergslags AB, Domnarvet—Kvarnsveden.
VMF  =  Vagn- & Maskinfabriken i Falun.
Boggitendrarna till tillv.-nr 117—120 var avsedda för utbyte mot treaxliga tendrar från A-lok

 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_falun.html senast uppdaterad 2007-10-22