Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

YGStOJ, Ystad - Gärsnäs - S:t Olofs Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil YGStOJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
YGStOJ line gradient

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 Return to YGStOJ table of content
  Returtåg till YGStOJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ygstoj_profil..html senast uppdaterad 8 april 2002