Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

YBJ, Ystad - Brösarps Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil YBJ, Ystad - Brösarps Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
YBJ line gradient

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 Return to YBJ table of content
  Returtåg till YBJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ybj_profil..html senast uppdaterad 8 april 2002