Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Folkparker, amusement parks Folkparker, amusement parks (2004-03-05) 


Furuviksparken och Älvkarelöparken
De i dag så livaktiga och välkända Furuviksparken anlades av UGJ. I UGJ minnesskrift från 1924 finns bakgrunden till parkens bildande:
Oscar JacobssonÅr 1892 väckte dåvarande trafikchefen, Oscar Jacobsson (se vidstående bild), förslag, att styrelsen för Uppsala - Gäfle järnvägsaktiebolag skulle genom köp eller arrende förvärva en eller flera lämpliga platser, helst utmed havskusten, där Gäfle stads invånare och befolkningen från närliggande industrisamhällen kunde söka vederkvickelse i det fria. Uppslaget härtill hade han fått från Amerika, där järnvägsbolagen tämligen allmänt anordnade dylika rekreationsplatser utmed sina järnvägar. I anslutning till denna plan beslöt styrelsen på initiativ av dåvarande verkställande direktören, M. Fick, att anlägga s. k. folkparker vid Furuvik och Stora hallen i Furuvik i början av 1920-taletÄlvkarleö. Parken vid Furuvik med där förlagda havsbad öppnades den 17 augusti 1900 och har sedan dess utgjort en omtyckt tillflyktsort, särskilt under sommarmånaderna. Billighetsresor hava anordnats från stationerna å linjen Uppsala - Skyttorp och Uppsala - Tobo samt Dannemora till respektive Älvkarleö och Furuvik för att bereda tillfälle åt mera avlägset boende att bese de natursköna platserna.
  Älvkarleöparken öppnades ävenledes år 1900 men övergick 1912 genom köp till Kungl. vattenfallsstyrelsen.
(Anledningen till försäljningen var att större delen av parkens mark skulle under vatten när det nya kraftverket i Älvkarleby skulle tas i bruk 1915).

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_12..html senast uppdaterad
2004-03-05