Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Rullande materiel, rolling stock Rullande materiel, rolling stock (2004-03-05) 

Vid UGJ:s öppnande för trafik bestod den rullande materielen av 9 ånglok, 22 passagerarvagnar, 26 täckta och 150 öppna godsvagnar. Under året kom lok- och vagnparken att genomgå en utveckling från små och lågbäriga fordon till stora och kraftiga vilka kunde framföras i hastigheter upp till 90 km/t. I mitten av 1920- talet infördes tryckluftsbromsade tåg vilket och var en bidragande orsak till att man kunde höja hastigheten på tågen.

Loken
De första lokomotiven beställdes 3 juni 1872 från Nydkvist & Holm i Trollhättan. Det var tre fyrkopplade tenderlok med axelföljden 2B1-2, det vill säga två drivande axlar följt av en löpaxel samt en tvåaxlig tender. De tre loken fick namnen "RASK", "FÄRDIG" och "FLINK". Loken numrerades som 1, 2 och 3. Loken levererades till UGJ i augusti 1873 och kostade 45 000 kronor styck.
  Lokens första användning var vid rälsläggningen och grusningen vid bygget av banan.
   Lokparken vid UGJ kom att kraftigt utvecklas. Trafikbehovet gjorde att man skaffade för sin tid mycket kraftiga stilfulla snällstågslok. Man kom även att skaffa Sveriges kraftigaste tanklok, "Stortankarna".
Mer om snälltågsloken A, B, Ba och Bb kan du läsa här!

UGJ engine class I No 26 year 1926
Sveriges kraftigaste tanklok. Tre lok beställdes från Motala Verkstad och levererades 1916. Loken littrerades I och fick numren 27-29. Bilden visar lok 26 på vändskivan vid lokstallet Sörby Urfjäll 1926. I hytten syns stallkarl Rask. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926. 

Nedanstående tabell visar vilka ånglok som fanns vid UGJ 1932
Tabell över ångloken vid UGJ 1932. List of engines at UGJ year 1932

UGJ fourcylinder engine class Bb No 31 year 1918
UGJ fyrcylindriga lok Bb nummer 31 på bangården Gävle Södra 1918. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.  

UGJ rail motorcoach 201 year 1926
Motorvagnar
Lokaltrafiken ökade alltmer längs UGJ och den sköttes av lokdragna tåg. För att få bättre ekonomi beslöt man att införa motorvagnsdrift i lokaltågen längs huvudlinjen. 1925 beställdes från AB Hässleholms Verkstäder två stycken bensinmotordrivna boggiemotorvagnar, priset var 89840 respektive 85000 kronor. Motorvagnarna levererades samma år och littrerades XCo och fick numren 201 och 202. 1927 beställdes ännu en motorvagn för 48400 kronor. Denna var enbart avsedd som reservdel eftersom den bara bestod av boggier, underrede och maskineri. Den här enheten numrerades som nummer 203. Om någon av motorvagnarna 201 eller 202 gick söder tog man bara dess vagnskorg och lyfte över den till reservenheten 203.
Bilden ovan visar motorvagn 201 på Gävle Södra 1926. I bakgrunden skymtar Staffanskyrkan. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.
 

Godsvagnar
Från herrar Tidén Nordenfelt och C:o i London beställdes 40 stycken grusvagnar utan hjul och axlar. De senare levererades från svensk verkstad.
   Från D J Ekenbergs söners mekaniska verkstad i Södertälje (Atlas) beställdes 26 täckta godsvagnar varav 6 stycken med konduktörskupé och broms. Vidare beställdes 100 stycken så kallade plankvagnar. Förutom dessa vagnar beställdes även ett antal godsvagnar från England. Med åren utökades godsvagnsparken mycket kraftigt. Många av vagnarna kom att byggas på den egna verkstaden

Personvagnar
Inför järnvägens öppnande för allmän trafik köptes 1874 ett antal personvagnar. Sex första- och fyra kombinerade första- och tredjeklassvagnar samt 12 tredjeklassvagnar.
Under åren kom naturligtvis personvagnsparken att utvecklas. Många vagnar kom att byggas på järnvägens egen verkstad i Gävle, till exempel den första boggievagnen vilken sattes i trafik juli 1891.
UGJ var först i Sverige med restaurangvagnar. 16 juni 1894 satte man in tvåaxliga restaurangvagnar på sträckan Uppsala - Gävle - Ockelbo. 1899 satte man in den första, på egen verkstad byggda, boggierestaurangvagnen.

Dining car class BCo3 No 5 year 1925
Bilden ovan visar restaurangvagn BCo3 nummer 5 tillverkad 1901. Bilden nedan visar interiören från samma vagn. Bilderna är tagna omkring 1925. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Interior dining car UGJ No 5

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_05..html senast uppdaterad
2004-03-05