Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan
Uppsala - Enköpings Järnväg, UEJ
Färglinje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs järnvägen enligt följande:

Uppsala—Enköpings järnväg, 44 km.
Den del av Uppland, som järnvägen genomlöper från Uppsala till länets andra stad, Enköping, är i avseende på terrängen typisk för det uppländska landskapet: småbergig och genomdragen av moränåsar med mellanliggande dalsänkor, de sistnämnda här och där utbredande sig till rätt betydande fruktbara och väl odlade slättbygder.
 Ekebybruk station year 1940
Ekebybruk på 1940-talet. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

  Uppsala—Enköpings järnväg, till hela sin sträckning belägen inom Uppsala län, utgår från Uppsala Norra å norra stambanan, å vilken järnvägens tåg framföras till och från Uppsala C. Linjen är härifrån dragen i en större kurva till Ekebybruks station invid Ekeby stora kakelfabrik och tegelbruk, och därifrån vidare över dalen kring Hågaån och nära förbi den plats, där en gång, måhända vid Ansgars första besök i vårt land år 831, konung Björn på Haga residerade, till Läbyvads hållplats. Namnet Läbyvad erinrar också om en händelse i vårt lands historia.
Lillsjön halt year 1940
Lillsjöns hållplats på 1940-talet. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

  I närheten, vid en bro över den numera oansenliga Hågaån, säges den plats — sedan år 1835 utmärkt med en minnessten — ligga, där Gustav Vasa i början av befrielsekriget vid en nödtvungen flykt undan en av Gustav Trolle anförd överlägsen skara lär ha kullridits av en av sina följeslagare och varit nära att drunkna.

Örsundsbro station year 1925
Örsundsbro stationshus 1925. Nyuppfört efter det att det tidigare huset brunnit ned 1924.  Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

   Örsundsbro station har ett betydande stationssamhälle vid Örsundsån. Vid Härkeberga station ligger den liknämnda kyrkan, berömd för sina väl bibehållna, intressanta valvmålningar från slutet av 1400-talet. Vid Enköpings station å Stockholm—Västerås—Bergslagens järnvägar slutar banan i ett annat minne från Nordens istid än de omnämnda moränerna, nämligen i Enköpingsåsen, en av de rullstensåsar, som också utgöra ett karaktäristiskt inslag i det uppländska landskapets skulpturella utformning.

Enköping är  föreningsstation med linjerna  Stockholm—Tillberga och Enköping—Heby—Runhällen.

Enköping year 1919
Enköping 1919. Till höger ett persontåg, draget av UEJ lok 4 eller 5, ankommer med persontåg från Uppsala. till Vänster syns en DEVA-vagn avsedd för Helsingborg - Hässleholms Järnväg, ute på provkörning. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Rolf Sten
uej_beskrivning..html senast uppdaterad 2008-01-21
Adressbild