Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

TGOJ,
Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Av Rolf Sten

Rullande materiel (Rolling stock)

Motorlok & lokomotorer vid TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar
Förklaringar till tabellen nedan:
Nr= inventarienummer (number), Namn/Littera= (Name/Class), Axelf=Axelföljd, Tillv/nr= Tillverkare/tillverkningsnummer (manufacturer/manufacturing number, År=tillverkad år (manufacturing year), Till TGOJ= År då loket kom till TGOJ respektive överföres till TGOJ (year when the engine came to OFWJ or was tranfered to TGOJ), Före detta = Före detta ägare (former owner), † Skrot/sl, Slopad=(Scraped/abolish year), Anmärkning=(comment), t= till (to).
KVAB = Kalmar Verkstad AB. H&S = Henschel Tyskland. Västervik = AB slipmaterial-Naxos Västervik.
Nr Namn Axelf Tillv/nr År till TGOJ Före detta † Skrot Anmärkning
- Littera - - - År sl, Slopad
l Z, Z2 B Västerv 24 1928 1928 † 1958
2 Z B Västerv 30 1928 1928 sl 1940 1940 t Guldsmedshytte Br, † ca 68
3 Z, Z2 B Västerv 51 1929 1929 † 1958
4 Zm, Zs, Z3 B KVAB 18 1935 1935 sl 1968 1968 t Oppbåga AB, 1990 GBBJ
5 Zm, Zs, Z3 B KVAB 20 1935 1935 sl 1988
6 Z B Västerv 188 1936 1936 sl 1960 1960 t Spännarhyttan, † ca 70
 7 Z            
8 Z, Z2 B Västerv 235 1938 1938 sl 1962 1962 t Spännarhyttan, † ca 70
9 Zsh, Z4 B KVAB 45 1941 1941 sl 1990 1990 t BV
10 Zsh, Z4 B KVAB 57 1944 1944
11 Zsh, Z4 B KVAB 58 1946 1946
12 Zsh, Z4 B KVAB 59 1946 1946
21 Zl B Deutz 55185 1955 1955
22 Zl B Deutz 55186 1955 1955 sl 1986 1989 omb t koppelvagn för VL X10-tåg,
23 Zl B Deutz 55187 1955 1955 sl 1968 1968 t Guldsmedshytte Bruk
24 Zl B Deutz 55188 1955 1955
31 Z5 B Deutz 55193 1953 1974 fd V1 811 sl 1986
32 Z5 B Deutz 55199 1953 1974 fd V1 812 † 1983
33 Z5 B Deutz 56189 1955 1974 fd V1 815 sl 1984
41 Z6 B H&S 31878 1974 1974 sl 1990
391 Z64 B Deutz 56334 1956 1985 fd SJ Z64 391
701 V10 C H&S 31618 1972 1972
702 V10 C H&S 31619 1972 1972
703 V10 C H&S 31684 1973 1973
704 V10 C H&S 31685 1973 1973
711 V11 Bo´Bo´ H&S 31674 1974 1974
712 V11 Bo´Bo´ H&S 31675 1974 1974 sl 1988 men åter i trafik 89
801 V C Deutz 47449 1952 1952 sl 1980 1980 t Iggesund, †
802 V C Deutz 47450 1952 1952 1975 Gränges, Stråssa, åter TGOJ 1981, † 83
803 V C Deutz 47451 1952 1952 19xx t Vallvik, 1989 t GBBJ
804 V C Deutz 47452 1952 1952 sl 1975 1975 t Sv Metallv. Vå
805 V C Deutz 47453 1952 1952 sl 1984
806 V C Deutz 47454 1952 1952 sl 1981 1981 t Stena Metall † 83
807 V C Deutz 47455 1952 1952 sl 1974 1974 t Nyby Bruk? sl 84?
811 V1 B Deutz 55198 1953 1974 Z5 31 sl 1986
812 V1 B Deutz 55199 1953 1974 Z5 32 † 1983
813 V1 B Deutz 55200 1953 1953 † 1965
814 V1 B Deutz 55201 1953 1953 † 1983
815 V1 B Deutz 56189 1955 1974 Z5 33 sl 1984
851 V0l Bo´Bo´ Falun 794 1960 1960 sl 1968 1968 t OJA, Oxelösund
DT B TGOJ/AGV 1976 1976 sl 1982 "dragtruck", obemannat radiostyrt växellok

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till TGOJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
tgoj_rullande_motorlok.html senast uppdaterad 2008-01-10