Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

TGOJ,
Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Av Rolf Sten


Rullande materiel (Rolling stock)

Elektroloken vid TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Gammalt och nytt möts på Valskogs station. TGOJS:s moderna el-lok tillsammans med ett av De äldsta ångloken, K3 - två epoker som visar att utvecklingen går snabbt.
Nedanstående text och vidstående foto finns som en osignerad artikel i tidningen Signalen nummer 45 år 1953. Den är skriven med anledning av att de nya Ma-loken börjat levereras till TGOJ:
"Nya TGOJ-loket debuterar"
TGOJ:s nya el-lok, avsett för malmtrafiken och av SJ -typen litt. Ma, har hu debuterat i
trafiken. Premiären skedde för en tid sedan på sträckan Vanneboda - Valskog med en tur i vardera riktningen varvid loket hade 1 570 ton malmlast. Överingenjör Åke Karlström och maskiningenjör Sture Nortorp hade tagit plats i förarhytten tillsammans med lokförare O. A. Groffman, Eskilstuna, och enligt deras utsago klaffade allting perfekt. Loket har varit stationerat i Vanneboda, där kurser för instruktionsförare pågår under ledning av ing. Sabelström, Eskilstuna. Kursdeltagarna får därigenom möjligheter till praktisk utbildning genom att loket där tillkopplas malmtågen - sträckan Frövi - Köping är som bekant redan elektrifierad. I mitten av november månad kommer enligt uppgift malmtågen köras elektriskt mellan Eskilstuna och Oxelösund och om ett år beräknas hela sträckan från Grängesbergsfälten till hamnen i Oxelösund att vara elektrifierad. Data om det nya Ma-loket finns bl. a. i Signalen nr 38, nämligen i reportaget från Vagn- och Maskinfabriken, Falun, som tillverkar de nya TGOJ-loken.
    
Bildtext till bilden ovan: Gammalt och nytt möts på Valskogs station. TGOJS:s moderna el-lok tillsammans med ett av De äldsta ångloken, K3 - två epoker som visar att utvecklingen går snabbt.

Tabell över TGOJ ellok
Förklaringar till tabellen nedan: Nr= inventarienummer (number), Namn/Littera= (Name/Class), Axelf=Axelföljd, Tillv/nr= Tillverkare/tillverkningsnummer (manufacturer/manufacturing number, År=tillverkad år (manufacturing year), Till TGOJ= År då loket kom till TGOJ respektive överföres till TGOJ (year when the engine came to OFWJ or was tranfered to TGOJ), Före detta = Före detta ägare (former owner), † Skrot/sl, Slopad=(Scraped/abolish year), Anmärkning=(comment), t= till (to).
NOHAB= Nydqvist & Holm Trollhättan. ASJ = AB Svenska Järnvägsverkstäderna. ASJF = AB Svenska Järnvägsverkstäderna Falun.

Nr Namn Axelf Tillv/nr År Till TGOJ Före detta † Skrot Anmärkning
- Littera - - - År sl, Slopad
201 Hg Bo´Bo´ ASEA/ASJ 1361/638 1954 1954 sl 1986
202 Hg Bo´Bo´ ASEA/ASJ 1362/639 1954 1954 sl 1986
203 Hg Bo´Bo´ ASEA/ASJ 1363/640 1954 1954 sl 1988
204 Hg Bo´Bo´ ASEA/ASJ 1364/641 1954 1954 sl 1990 † 91
205 Hg Bo´Bo´ ASEA/ASJ 1365/642 1954 1954 sl 1988 1988 museilok GBBJ
206 Hg Bo´Bo´ ASEA/ASJ 1366/643 1954 1954 sl 1990 † 91
207 Hg Bo´Bo´ ASEA/ASJ 1367/644 1954 1954 sl 1992
301 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1350/2231 1954 1954 sl 1990
302 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1351/2232 1954 1954 sl 1990
303 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1352/2233 1954 1954 sl 1990 † 91
304 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1353/2234 1954 1954 sl 1986 † 88
305 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1354/2235 1954 1954 sl 1990 museilok GBBJ
306 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1355/2236 1954 1954 sl 1989
307 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1356/2237 1954 1954 sl 1990 † 91
308 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1357/2238 1955 1955 sl 1986 † 88
309 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1358/2239 1955 1955 sl 1990 † 91
310 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1359/2240 1955 1955 sl 1990 † 91
311 Bt Bo´Bo´ ASEA/Nohab 1360/2241 1955 1955 sl 1989 † 91
401 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1343/631 1953 1953
402 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1344/632 1953 1953
403 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1345/633 1953 1953
404 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1346/634 1953 1953
405 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1347/635 1953 1953
406 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1348/636 1954 1954
407 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1349/637 1954 1954
408 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1488/770 1958 1958
409 Ma Co´Co´ ASEA/ASJF 1489/771 1958 1958
501 Ub C ASEA/ASJF 1241/566 1950 1950 sl 1986 1988 t SJ Ue 995,
502 Ub C ASEA/ASJF 1240/565 1950 1950 sl 1988 fd nr 500, 1988 t SJ Ue 996
503 Ub C ASEA/Mot 1368/1019 1954 1954 sl 1988 1988 t SJ Ue 997
504 Ub C ASEA/Mot 1369/1020 1954 1954 sl 1988
505 Ub C ASEA/Mot 1370/1021 1954 1954 sl 1988 1988 t SJ Ue 998

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page
Train back to table of content
  Returtåg till TGOJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
tgoj_rullande_ellok..html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten