Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar                                                                             Av Rolf Sten

 Karta (Key Map ) Översiktskarta. Trafikaktiebolaget  Grängesberg -  Oxelösunds Järnvägar


Klicka på den del av TGOJ som Du vill se närmare på.
Click at the part of TGOJ that you want to have a closer look at!


Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top  

 Returtåg till TGOJ. Return to TGOJ table of content
  Returtåg till "TGOJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
tgoj_karta_overs.html senast uppdaterad 14 oktober 1999 av Rolf Sten