Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

OFWJ, Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg

Av Rolf Sten


OFWJ rullande materiel (OFWJ Rolling stock)

OFWJ engine No. 8 class A
Lok avsett för i första hand persontåg. 1876 levererade Sharp Stewart Manchester England 8 stycken lok till OFWJ. Dessa numrerades 8 - 15 och fick littera A. Bilden är tagen omkring 1920 och visar lok nummer 8.
Foto: Stig Nyberg.

OFWJ engine No 8 still going strong. Here in Gävle year 2003  September 13 th.
Lok nummer 8 finns bevarat i driftdugligt skick hos Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Loket är placerat hos GBBJ i Grängesberg. Bilden visar loket på vändskivan i Gävle 13 september 2003. Foto: Rolf Sten

Return to page top
Åter till sidans början

 

Train back to "rolling stock"
  Returtåg till OFWJ rullande materiel


© Rolf Sten
ofwj_rullande-angvagn_2..html senast uppdaterad 26 januari 200319 december 2003 av Rolf Sten