Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!
SWB, Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar

Av Rolf StenSWB. Linjerna (section) Västerås-Köping, Tillberga - Ludvika,  Kolbäck - Ramnäs, Ängelsberg - Norberg - Klackberg

SWB lines Västerås-Köping, Tillberga-Ludvika, Kolbäck Ramnäs, Ängelsberg-Norberg-Klackberg
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

Åter till SWB översikt. back to SWB key map.

 Returtåg till SWB Return to SWB table of content
  Returtåg till SWB innehållsförteckning

© Rolf Sten
swb_vs_ludv_karta.html senast uppdaterad 8 maj 2001