Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!
SWB, Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar

Av Rolf Sten

Tidtabell 81 Ängelsberg - Kärrgruvan - Ängelsberg
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs SWB linjer

 Return to SWB table of content timetables
  Returtåg till SWB tidtabeller "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
swb_tidtab_81.html senast uppdaterad 8 maj 2001