Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!
SWB, Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar

Av Rolf Sten

Tidtabell 70a Stockholm - Sundbyberg - Spånga- (Hässelby villastad) - Kungsängen och åter
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs SWB linjer


 Return to SWB table of content timetables
  Returtåg till SWB tidtabeller "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
swb_tidtab_70a.html senast uppdaterad 8 maj 2001