Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!
SWB, Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar

Av Rolf Sten

SWB. Linjerna (section)
Stockholm-Västerås, Enköping - Runhällen,  Tillberga-Sala
SWB sections Stockholm -Västerås, Enköping - Runhällen, Tillberga - Sala
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

Åter till SWB översikt. back to SWB key map.

 Returtåg till SWB Return to SWB table of content
  Returtåg till SWB innehållsförteckning

© Rolf Sten
swb_s_vs_karta.html senast uppdaterad 8 maj 2001