Return to Södra stambanan table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Södra stambanan
The main southern line

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil Södra stambanan Nässjö - Falköping
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. 
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Södra stambanan Nässjö - Falköping

Banprofilen kommer från Statens Järnvägars minnesskrift 1906 minnesskriftPrevious page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
ssb_profil_nassjo_falk..html senast uppdaterad 2018-12-06