Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund

Av Rolf Sten

Översikt det forna Stations- och bangårdsområdet i Söderhamn år 2005

Söderhamn old station year 2005
18 juli 2005 såg Söderhamns gamla bangård ut så här. Endast ett kort isolerat spår på några 100 meter kvarligger för syns skull. Foto: Peter Sandström.

Return to page top
Åter till sidans början


Train back to table of content

  Returtåg till
Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund innehållsförteckning


© Rolf Sten
sbshm_soderhamn_stor_2005..html senast uppdaterad 2005-12-03