Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund

Av Rolf Sten

Översikt Stations- och bangårdsområdet i Söderhamn år 1900

View over Söderhamn station and yard year 1900
Utsikt över Söderhamn och statsbanans stations- och bangårdsområde. Stationshuset syns bortom ånglokets ångstråle. I bangårdens bortre del, till höger, syns lokstallet som vid den här tiden bestod av tre lokstallsplatser. Järnvägen fortsätter bortåt i bild mot Stugsund. Till vänster syns en vägkorsning med dåtidens järnvägsgrindar. Till höger om vägkorsningen syns en skivsignal i "stoppställning". Skivsignalerna var föregångaren till semaforerna. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum. 

Return to page top
Åter till sidans början


Train back to table of content

  Returtåg till
Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund innehållsförteckning


© Rolf Sten
sbshm_soderhamn_stor..html senast uppdaterad 2 december 2001