Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Järna - Nyköping - Åby
- (Norrköping) The state railway Järna - Nyköping - Åby - (Norrköping)

Av Rolf Sten

Previous page

Föregående sida   Nästa sida

Next page

Tidtabell 1930
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs linjen

Timetable 1930 Statsbanan Järna - Nyköping - Åby - (Norrköping)

Return to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_jarna_aby_01tidtab.html senast uppdaterad 2007-03-13