Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Järna - Nyköping - Åby
- (Norrköping)
The state railway Järna - Nyköping - Åby - (Norrköping)

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida  

Banprofil Statsbanan Järna - Nyköping - Åby - Norrköping
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil Statsbanan Järna - Nyköping - Åby - (Norrköping)


Banprofilen kommer från Statens Järnvägars minnesskrift 1931

Previous page Föregående sida  

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_jarna_aby_profil..html senast uppdaterad 2007-03-13