Return to SJ main-page

Södra stambanan
The main southern line

av Rolf Sten

Malmö - Falköping (Ranten)
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Snabbfakta Södra stambanan Snabbfakta (facts about the main sothern line) (1999-03-21) 

Tidtabell
Tidtabell 1930 Malmö - Nässjö (Timetable year 1930) (2001-10-01) 
OBS! tabellen är 350 kb stor
 

Tidtabell
Tidtabell 1930 Nässjö - Malmö (Timetable year 1930) (2001-10-01) 
OBS! tabellen är 350 kb stor
  

Tidtabell
Tidtabell 1930 Falköping - Malmö - Falköping (Timetable year 1930)
(2001-10-01)  OBS! tabellen är 280 kb stor
  

Karta utvisande Södra stambanans sträckning
Den gröna linjen på ovanstående karta visar Södra stambanans sträckning.
Orginalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historikReturn to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sj_ssb.html senast uppdaterad 1 oktober 2001 av Rolf Sten