Vidstående fraktsedel avser fraktgods mellan Sundsvall och Ånge. Avsändare var Mohögs Mekaniska verkstad som den 13 februari 1884 skickade 13 kolli med gods. Godset gick i väg på den fortfarande smalspåriga (1067 mm) Sundsvall - Torpshammars Järnväg. Lastades om i Torpshammar och skickades vidare på Statens Järnvägar, Norrländska tvärbanan till Ånge där godset kvitterades av stationsföreståndaren Abrahamsson den 18 februari.
Mottagare av godset var byåldermannen i Ensillre, Magnus Falqvist, och godset avsåg reservdelar till den nyuppförda sågen.

Retur till föregående sida. Return to previous page

© Rolf Sten
ffraktsedel_stor.html senast uppdaterad 2007-11-11