Ritning över bangården i Sveg

Drawing. Sveg yard

Åter till föregående sida. Return to previous page
© Rolf Sten
inlb_sg_bangard.html senast uppdaterad 30 december 1999