Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten


Motorvagnsepoken
I början av 1920-talet uppkom idén att införa motorvagnsdrift på SGGJ. Efter kontakter med olika leverantörer och tillverkare kontrakterades Jönköpings Mekaniska Werkstad och Juneverken i Bankeryd att efter en konstruktion av Teknik & Handel i Malmö bygga om de tre personboggivagnarna till motorvagnar. Vagnarna skulle förses med en kolgasgenerator som skulle drivas med stenkol, koks eller träkol. Kolgasen skulle sedan driva en, under vagnen placerad, 150 hästkrafters Daimlermotor.
Ändplattformarna byggdes in och gjordes om till manöverplatser. En av andraklasskupéerna gjordes om till resgodsutrymme. Kalkylen lovade minst 50% inbesparing av bränsle. Dessutom räknade man med att kunna ha 2 till 3 vagnar på släp efter motorvagnen. Med dessa tre fordon i drift skulle ångloken bara behövas i godstågen och i växling. Vagn 1 och 3 byggdes om under 1926 och vagn 2 under 1927.

Rail car Mo BCF 1 year 1926
Leveransfoto på motorvagnen Mo BCF 1. Foto: Samling Stig Nyberg.

Tanken var god men tyvärr hade konstruktören lovat för mycket. När första motorvagnen provkördes visade det sig att den nätt och jämt orkade dra sig själv på jämn bana. För att inte tala om motluten då den ibland behövde påskjut för att komma upp. Efter idoga försök att komma till rätta med problemen gav man upp och "kastade in handduken". Under 1928 och på SWB verkstad i Tillberga återställdes motorvagnarna till personvagnar med den skillnaden att de inbyggda plattformarna fick vara kvar. Därmed hade detta experiment blivit en "flopp". Något som skulle minska kostnaderna hade i stället fördyrat dem.

Litt Nr Tillv År Ombyggd/År Anmärkning
Mo BCFo 1 Kockums 1900 JMV/T&H 1926 Åter som personvagn 1928.
Mo BCFo 2 Kockums 1900 JVB/T&H 1927 Åter som personvagn 1928.
Mo BCFo 3 Kockums 1900 JVB&T&H 1926 Åter som personvagn 1928.

T&H= Teknik & Handel Malmö. JVB= Juneverken Bankeryd. JMV= Jönköpings Mekaniska Verkstad.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_rullande_motorvagn..html senast uppdaterad 26 januari 2003