Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Godsvagnarna
Vid trafikstarten 1901 bestod SGGJ:s godsvagnspark av sammanlagt 54 vagnar fördelade på 15 stycken G1 nummer 20-34, 2 stycken R nummer 44-45, 5 stycken NN1 nummer
50-54, 32 stycken NN1 nummer 100-131 samt 1 styck NN nummer 66.
Utöver dessa disponerade SGGJ även Sala Vagnaktiebolags vagnar och dessa var inregistrerade enligt följande: 76 stycken NN1 nummer 55-65, 67-91, 132-171, K1 200-209 och från 1905 Gf nummer 40. Efter vagnbolagets upplösning övergick vagnarna helt i SGGJ:s ägo.


SGGJ Nn3Från 1906 tillkom de 25 godsvagnar som Borgmästare Lundberg köpt och hyrt ut till järnvägen. Dessa fick följande littera och nummer: NN3 nummer 172-196.
1911 tillverkades på SGGJ:s egen verkstad i Sala 2 stycken täckta godsvagnar vilka fick littera G3 och nummer 38-39.
Bilden ovan. Leveransfoto på godsvagn NN3. Foto: Samling Stig Nyberg

För att klara transporter åt bränslekommissionen under första världskriget, hyrde SGGJ in 6 vagnar från Göteborg - Särö Järnväg. Efter kriget, 1919, övertogs vagnarna av SGGJ,
inregistrerades och fick littera och nummer N1 92-95 samt NN 198-199.
SGGJ R1 No 45   Samma år inköptes även ett antal öppna vagnar från Tyska Statsjärnvägarna. Dessa vagnar fick följande littera och nummer: I4 211-219.    
   Den sista vagnsanskaffningen skedde på 1920-talet. 2 stycken öppna vagnar som registrerades som IS 220-221, samt 3 stycken
täckta vagnar vilka blev G3f 222-224.
Bilden ovan. Leveransfoto på SGGJ R1 nummer 45. Foto: Samling Stig Nyberg.

Sammanlagt och inklusive resgodsvagnarna hade SGGJ som mest 194 stycken vagnar, med en sammanlagd transportkapacitet på cirka 2 536 ton.
    Som tillbehör fanns ett antal lösa grus- och träkolsreden vilka kunde monteras på flakvagnarna vid transport av den sortens gods.

 

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_rullande_godsvagn..html senast uppdaterad
2005-10-25