Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Ångloken
Inför banans rälsläggande inköptes, från Nydqvist & Holm (NOHAB) i trollhättan, 5 st tenderlok med tre kopplade axlar och en tvåaxlig tender, axelföljd C2. Loken levererades under 1900 och var avsedda för all slags tjänst. De fick aldrig några namn utan registrerades in som SGGJ nummer 1 till 5.

SGGJ engine No 1 year 1900
Leveransfoto på SGGJ lok nummer 1 år 1900. Foto: Samling Stig Nyberg.

Trots den dåliga ekonomin köptes även en ångdressin avsedd för inspektionsresor längs banan. Man hade nu den förhoppningen att antalet lok var bra avpassat till den trafikvolym och de antal tåg som man planerat att framföra. Denna planering kom dock snabbt att visa sig som otillräcklig. För att avhjälpa situationen erbjöd sig erbjöd sig Stockholm - Westerås Bergslagens Järnväg (SWB), i maj 1903, att hålla med lok och vagnar för att kunna köra ytterligare ett persontågspar mellan Gävle och Sala. Mot bakgrund av den dåliga ekonomin och bristen på rullande materiel som SGGJ hade vid den här tiden, så mottogs detta erbjudande tacksamt.
    Sommaren 1905 meddelade SWB att de inte längre kunde hålla med rullande materiel till detta tågpar. SGGJ beslöt att själva fortsätta med detta tåg vilket innebar att bristen på lok och vagnar blev ännu större. Det mest akuta problemet löstes, året därpå, då borgmästare Lundberg i Sala, själv köpte ett ånglok, en personvagn och 25 virkesvagnar vilka han utan egen vinning hyrde ut till SGGJ. Det av honom inköpta ångloket var ett snälltågslok tillverkat av NOHAB 1906. Loket hade en axelföljd bestående av en tvåaxlig löpboggi, två kopplade och drivande axlar samt en tvåaxlig tender. Det registrerades in som SGGJ nummer 10. Med det här loket fick man även sitt första med överhettning av Schmidts system.
    Trots detta nytillskott fortsatte bristen på dragkraft att ställa till problem.
1904 försågs lok nummer 3 och 5 med vacuumbromsutrustning.
          1908 köptes ytterligare ett lok från NOHAB. Detta var nästan identiskt med loken 1 - 5 frånsett att man valde en något större cylinder- och drivhjulsdiameter. Loket, med tender, blev därigenom drygt 4 ton tyngre. Det registrerades in vid SGGJ som nummer 6.
De ånglok som man nu hade passade mycket bra på SGGJ och dess relativt plana bana och kom under många år att göra mycket god tjänst i alla slags tåg.

1933, när Ostkustbanan förstatligades gick även SGGJ styrelse in med en begäran om att banan skulle övertas av staten.
Denna begäran avslogs och därmed kvarstod SGGJ:s akuta dragkraftsproblem då lok nummer 3 och 4 var i mycket dåligt skick och några pengar till en dyrbar upprustning fanns det definitivt inte.
Problemet löstes genom att man 1934 köpte ett begagnat lok från SWB.
Loket var SWB nummer 23 tillverkat av Sharp Stewart & Co i Manchester (SS) 1876. Det hade axelföljden 1 - B - 2, det vill säga en löpaxel, två kopplade och drivande axlar samt en tvåaxlig tender. Det var inte första gången som det här loket rullade längs SGGJ. Under åren 1925 till 1929 var SWB-loken 2 och 23, växelvis, inhyrda. Vid SGGJ blev det inte omnumrerat utan registrerades in med samma nummer som vid SWB, 23. I och med detta tillskott kunde lok nummer 3 slopas och redan året därpå skrotades 3:an.
    1935 köptes ytterligare ett begagnat lok. Den här gången från SJ. Loket var SJ Ks 1476 före detta Landskrona - Kävlinge - Sjöbo Järnvägs lok nummer 2. Tillverkat av NOHAB 1904 och med samma axelföljd som nummer 23. Vid SGGJ inregistrerades loket som nummer 11 och därmed kunde lok nummer 4 skrotas vilket även skedde samma år. Lok nummer 11 blev därmed den sista lokanskaffningen till SGGJ.

Nr Axelf. Tillv. nr. År Anmärkning/övrigt

1 C - 2 NOHAB 545 1899 Till SJ 1937. Skrotat 1938.
2 C - 2 NOHAB 546 1900 Till SJ 1937. Skrotat 1939.
3 C - 2 NOHAB 547 1900 Slopat 1934. Skrotat 1935.
4 C - 2 NOHAB 548 1900 Skrotat 1935.
5 C - 2 NOHAB 549 1900 Till SJ 1937. Skrotat 1937.
6 C - 2 NOHAB 901 1908 Till SJ 1937 som SGG (KA2)1526.
Skrotat 1964.
10 2 - B - 2 NOHAB 804 1906 "Lundbergs lok". Skrotat 1934.
11 1 B - 2 NOHAB 736 1904 Inköpt från SJ 1935. Åter SJ 1937,
skrot 1938.
23 1 B - 2 SS 2625 1876 Inköpt från SWB 1934. Till SJ 1937,
skrot 1938.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


 

Train back to table of content
  Returtåg till SGGJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
sggj_rullande_anglok..html senast uppdaterad
2016-03-07