Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

KJ, Kalmar Järnväg(ar)

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930 Kalmar C - Nässjö - Kalmar C,   Kalmar C - Emmaboda - Kalmar C
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs Kalmar Järnvägar


Return to page top

 Return to KJ table of content
  Returtåg till Kalmar Järnvägar "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
kj_tidtab_k-n-k.html senast uppdaterad 16 oktober 2001