Return to previous page
ter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

HNJ, Halmstad - Nässjö Järnvägar

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930 Linjen Nässjö - Halmstad -  Nässjö
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs detta linjeavsnitt
Tidtabell 1930 Linjen Halmstad - Nässjö - Halmstad

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 
  Returtåg till HNJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
hnj.tidtabell.html senast uppdaterad 2005-01-02