Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 GDJ, Gävle-Dala Järnväg (ar)

Av Rolf Sten

Gävle - Dala Järnvägars ånglok nummer 4 "NORDEN"
Bilden nedan visar loket i Hofors omkring år 1870
GDJ steam engine No. "GEFLE"
Tekniska data: klicka här!   Foto: Rune Lundby

Nedan till vänster en bild av GDJ-nålen. Den är i färgerna guld och mörkblått. (Observera att återgivningen inte ger nålen full rättvisa.) Rockslagsnålen finns att köpa. Du beställer genom att skicka in 25 kronor på postgirokonto 915744-7 OKBv eller sänd beställning via e-post till Skenbladets redaktion.

I slutet av januari 1856 begav sig Gefle-Dala Jernvägs VD Per Murén i sällskap med överingenjören och byggnadschefen Claes Adelsköld till England för att göra uppköp av såväl rullande materiel som räls, verktyg mm.
   Hos firman Sharp, Stewart & Co i Manchester beställdes 3 tenderlok som skulle nytillverkas och levereras på hösten samma år. Järnvägsbyggnaden hade emellertid framskridit och man behövde snarast ett lok till grustågen.
    Lokbyggarna i England levererade då ett begagnat lok som antagligen tagits som dellikvid för ett nytt. I priset £ 778.19, i dåtida pundkurs motsvarande 14.040 Rdr Rmt, ingick 4 st nya hjulringar. Enligt oemotsagda uppgifter skulle loket ha varit tillverkat år 1841 för det engelska järnvägsbolaget Manchester, Sheffield & Lincolnshire Railway av firman Matthew Kirtley & Co i Warrington. Det är säkert det äldsta ånglok som någonsin tjänstgjort i Sverige.
   Till Gävle kom loket lastat på ett skepp på försommaren 1856 och uppsattes av engelsmannen Edward Cain, som tidigare anställts som verkmästare vid GDJ lok- och vagnverkstad vilken var under uppförande i Gävle. Till sin hjälp hade Cain en man vid namn Conrad Djulstedt, vilken också blev lokets förste förare och kanske i ännu högre grad dess reparatör. Det var hårt slitet och fordrade alltför ofta reparationer. Kassaböckerna berättar om likvider för över 10 skeppund, mer än l.700 kg kopparbleck från Avesta och en hel del gjutgods redan efter 1-2 år.
    Tisdagen den 12 augusti 1856 trafikerades banan för första gången av ett lokomotiv. Det var just detta "NORDEN", då de nytillverkade ännu inte ens kommit till Sverige.
   Vid Direktionens sammanträde den 29 maj l874 antecknades bl a i protokollet "att bolagets äldsta lokomotiv Norden vore fullständigt otjenstbart och ej heller förtjenande reparation". Det "söndertogs" på lokverkstaden under sommaren samma år och då tillvaratogs sådant som kunde återanvändas.

Lokdata :
Cylinderdiamter 356 mm
Slaglängd 508 mm
Rundpannans diameter 1118 mm
Rundpannans längd 2845 mm
Antal tuber 136 st
Eldstadsytan 3,79 m2
Total eldyta x) 3,79 m2 Drivhjulsdiameter 1524 mm
Löphjulsdiameter 1067 mm
Adhessionsvikt 13262 kg
Tjänstevikt, lok x) 19383 kg
 
Tjänstevikt tender 10202 kg
Totalvikt 29585 kg
Hjulbas, lok 3721 mm
Hjulbas lok och tender 7102 mm
Längd över buffers xx) 10307 mm Dragkraft 1620 kg
Största ångtryck pr cm2 6,2 kg
Tenderdata:
Tenderns vattenförråd 4700 l
Tenderns kolförråd 1530 kg
Tenderns hjuldiamter 1067 mm
x) Efter diverse ombyggnader. xx) Uppgifterna varierar med olika typer av buffers.

© Olle Andersson 1964. .Return to page top

Return to previous page


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till GDJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
gdj_lok_4.htm senast uppdaterad 7 oktober 2002