Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

FVJ, Falun - Västerdalarnes Järnväg

Av Rolf Sten


   Snabbfakta (facts about FVJ)
Största anledningen
till FVJ tillkomst var Kvarnsvedens pappersbruk. Bruket behövde en direkt spårförbindelse med Falun. Samtidigt insåg man möjligheten att en järnväg från Falun via Kvarnsveden vidare mot Vansbro eller Tretjärn skulle ge ett ökat trafikunderlag. Man kunde konstatera att kommunerna i dessa trakter var mycket intresserade.
   Landshövdingen i Kopparbergs län, Cl Wersäll med flera anmälde att de hade för avsikt att söka koncession för en järnväg från Falun via kvarnsveden, Repbäcken och vidare mot Vansbro.
    C H Fogeberg hade upprättat handlingar och kostnadsförslag för sträckan Repbäcken - Vansbro. Kostnaden utan rullande materiel var beräknad till 2 361 000 kronor .
Sträckan Falun - Repbäcken undersöktes och planer och kostnadsförslag upprättades.    Kostnaden kalkylerades till 1 274 000 kronor. Koncession söktes och den beviljades 17 mars 1899.
   27 januari 1900 konstituerades Falun - Västerdalarnas Järnvägsaktiebolag (FVJ). Koncessionen överfördes till det nya bolaget.
     När det gällde bandelen Repbäcken - Vansbro var det inte längre realistiskt att bygga till Vansbro. Det blev för dyrt. Trafikunderlaget var sämre än kalkylerat.
Man begärde i stället att få bygga Repbäcken - Björbo. Enligt en kostnads- beräkning gjord av L W Lindegren skulle det bli 1 250 000 kronor billigare.
14 november 1902 fick man tillstånd att bygga till Björbo i stället för Vansbro.
   Med L W Lindegren som byggnadschef hade bygget redan startat under 1900.
   Under 1903 var bandelen Falun - Repbäcken så pass färdig att man fick trafiktillstånd. Linjen Repbäcken - Mockfjärd var skenlagd och på resten av sträckan var en hel del arbeten färdiga
   I september 1903 var man tvungen att lägga ned allt arbete då alla pengar var förbrukade. Alla försök som gjordes för att skaffa fram mer pengar misslyckades.
Då beslöt GDJ som ägde hälften av aktiekapitalet samt hade stora fordringar hos FVJ att i egen regi fortsätta arbetet.
   I december 1903 återupptogs arbetet med Elis Hildebrand som byggnadschef.
   23 juni 1904 öppnades Falun - Repbäcken för allmän trafik.
   1 maj 1905 öppnades Repbäcken - Mockfjärd för godstrafik
   11 december 1905 öppnades Mockfjärd - Björbo för allmän trafik
   Samma datum blev även Repbäcken - Mockfjärd komplett genom att den öppnades för allmän trafik. Det svenska normalspåriga järnvägsnätet hade härmed blivit 69 kilometer längre.
   Trafiken sköttes från början av GDJ med sitt rullande materiel.
   Den totala kostnaden FVJ var beräknad till 2 600 000 kronor. När man nu summerade alla kostnader kunde man konstatera att kostnaden blev 3 672 705 kronor. Det vill säga betydligt dyrare än beräknat.
   Som tidigare nämnts ägde GDJ halva aktiekapitalet. 1903 köpte man upp resten av aktierna och därmed blev FVJ ett helägt dotterbolag till GDJ.
   GDJ bolagsstämma 1918 beslöt att GDJ skulle övertaga dotterbolagens koncessioner. Så skedde och FVJ gick i likvidation. Verksamheten uppgick helt i
GDJ.
SWB station Björbo 1905. Junction with FVJ
Björbo station tillhörande Stockholm - Westerås Bergslagens Järnvägar. Föreningsstation med FVJ. Foto GDJ historik 1855-1909

Return to page top
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
fvj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 6 augusti 1999