Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 Bergslagernas Järnvägar

En del av Göteborg med en del av järnvägsområdet i början av 1920-talet
Göteborg med del av järnvägsområdet i början av 1920-talet
Ovanstående bild visar en del av Göteborg i början av 1920-talet. Längst till vänster syns Göta älv. Nästan mitt i bilden syns stationen "Göteborg västgöta", det vill säga Västergötland - Göteborgs Järnvägs, VGJ, station. Till höger om denna syns Bergslagernas Järnvägars, BJ, godsmagasin och till höger om detta skymtar BJ stationshus. Längst upp till höger syns skansen Lejonet. Allra längst till höger i bildens hitre del skymtar en del av Statens Järnvägars verkstadsområde. Foto: Samling Morrgan Claesson.

Till sidans början. To page top

 Returtåg till BJ. Return to BJ table of content
  Returtåg till "BJ" innehållsförteckning

© Rolf Sten
bild_goteborg_m.html senast uppdaterad 2008-07-13