Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan
Borås - Alvesta Järnväg, BAJ

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Banprofil Borås - Alvesta
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.  De olika stationernas höjd över havet framgår också.

Banprofil Borås - Alvesta

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
baj_profil..html senast uppdaterad 2006-04-03