Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan
Borås - Alvesta Järnväg, BAJ

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs järnvägen enligt följande:

Borås - Alvesta järnvägar, Borås - Alvesta, 149 km., Hillared - Axelfors, 24 km., Hestra - Gislaved, 16 km.
Train passing the bridge over Nissan
Persontåg passerar bron över Nissan omkring 1920. Foto: Svenska Järnvägs-föreningens minnesskrift 1876-1926.

Viskans dalgång passeras på en hög bro, 2 km. från Borås. Vid Gånghester utgår Borås - Ulricehamns järnväg. Mellan Målsryds och Aplareds stationer går banan på höga bankar, genom en 290 m. lång tunnel och stora bergskärningar. Vid Hillared utgår bibanan till Axelfors. Denna banas största station är den gamla handelsplatsen Svenljunga med trämasse- och yllefabrik m.m. Ej långt från Hillared övergår huvudbanan Ätran, och skog växlar med odlade vidder, sjö och mossmarker.

Limmareds glassworks year 1903
Limmareds Glasbruk 1903. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa större station är Limmared, föreningsstation med Halmstad - Nässjö och Falkenbergs järnvägar, med glasbruk. Här har järnvägen uppfört hotell. De vidsträckta mossarna och skogstrakterna vid och efter Grimsås låta icke den resande ana, att synnerligt vackra nejder finnas inom några km. avstånd från banan. Gränsen mellan Västergötland och Småland överskrides nära Hestra station med sin storslagna natur. Från utsiktstornet vid Isaberg, 309 m. ö. h., ser man milsvitt över det småländska höglandet. Från Hestra utgår bibanan till Gislaved, stor industriort och föreningsstation med Halmstad - Nässjö järnvägar.
Gnosjö year 1903
Del av Gnosjö 1903. Stationshuset syns något till vänster i bildens mitt. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Tre km. från Hestra övergår huvudbanan Nissan och når därefter Nissafors station. Vidare genom skogar och mossmarker till Gnosjö station. Trakten här är bekant för sin urgamla hemindustri, tråddragerier. Dessa äro numera endast museiföremål, men den idoga befolkningen sysslar fortfarande med mässings-, koppar-, järn- och träarbeten m.m. På 6 km. avstånd från stationen ligger Götarps brunns- och badanstalt. I dessa trakter äro järnvägens lärkträdsplanteringar för erhållande av hållbara sliprar belägna. Kort efter Gnosjö station passeras en 414 m. lång tunnel och längre fram den väldiga mossmarken, »Store mosse», 20 km. lång och 7 km. bred. Järnvägens sträckning över mossen är 4 km.
Hädinge station year 1903
Hädinge station 1903. Bortåt i bild är i riktning mot Borås. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

The 4 kilometer long line over Hädinge peat bog year 1903
»Store mosse», 20 km. lång och 7 km. bred. Järnvägens sträckning över mossen är 4 km. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Värnamo är föreningsstation med Skåne - Smålands och Halmstad - Nässjö järnvägar. Värnamo stad är en betydande ort, sedan urgammalt känd som handels- och marknadsplats, hästarnas, oxarnas och träskornas Värnamo. Lagan genomskär staden och passeras av järnvägen 2 km. från stationen. Bland följande stationer märkas Smålands Rydaholms och Hjortsberga stationer, vid vilka den sällsynta svarta graniten brytes och exporteras till Tyskland, England och Amerika. Slutligen når linjen den stora järnvägsknuten Alvesta, föreningsstation med statsbanan och Växjö - Alvesta järnväg.

Fyra genomgående persontåg äro insatta å linjen Göteborg-Alvesta. Av tågen är »Smålandsexpressen» det snabbaste.

Alvesta stationbuilding year 1903
Statens Järnvägars stationshus i Alvesta 1903. Ett nytt stationshus i tegel uppfördes 1907. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

 
Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
baj_beskrivning..html senast uppdaterad 2006-04-03