Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Arlandabanan
Färglinje

Bandel = 162

Sammanfattning Arlandabanan
Källor: Svenska Järnvägsklubben, SJK. Järnvägsdata 1999, 2009

Liksom Sverige internationellt sett var sent ute med att bygga järnvägar hann tolv europeiska länder före med banor eller stationer som har anknytning till flygplatser.
Därmed har vi emellertid kunnat dra lärdomar och Arlandabanan är en väl fungerande anläggning, men den valda bygg- och upplåtelseformen har bidragit till att dess fulla kapacitet ännu inte utnyttjas, trots att den trafikeras av både frekventa flygtåg och av tåg som omleds från Ostkustbanan.

Koncession:
1995-07-03–2040 Stockholm–Arlanda (avser egentligen ensamrätt).

Längd

19 km

Ägare

2004-01-15 köptes A-Train av australiska Macquarie Bank.

Förvaltningsort

Stockholm

Trafikförändringar
- 1999-11-25  öppnades Skavstaby – Arlanda N, 12 km, för persontrafik.
- 2000-01-10 öppnades Arlanda nedre – Myrbacken, 9 km, för persontrafik.

Trafik
a) A-Trains tåg Stockholm C–Arlanda N betjänar enbart Arlanda flygplats.
b) Genomgående tåg på Norrland/Dalarna trafikerar Skavstaby – Arlanda C – Myrbacken.
c) Ingen godstrafik förekommer.
d) Planerad trafikstart 1999-08-20 fick uppskjutas på grund av tekniska problem.

Elektrifiering
Ursprunglig

Dubbelspår
Ursprungligt

Fjärrblockering
Ursprunglig; Stockholm, inklusive Arlanda ställverksområde.

ATC
Ursprunglig

Nollpunkt
Stockholm via Skavstaby

Anmärkning
a) Tillkommen enligt affärsidén BOT, Build, Operate, Transfer. Byggande och trafik lades ut i anbudstävlan som 1994 vanns av ett svensk-engelskt konsortium med NCC, Alstom och John Mowlem Construction.
b) Arlandaområdets signaler är märkta med den gemensamma signaturen Arn, liknande flygets signatur ARN. Ett parallellfall är Öresundsbanans danska del (Kastrup) med signaturerna Cph/CPH.

Litteratur
Olle Andersson, ”Från Skavstaby till Myrbacken”, Tåg 6/1998.

Källor: Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 1999, 2009.   Svensk järnvägsstatistik.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page
 

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

Spår


arlandabanan_sammanfattning..html senast uppdaterad 2015-07-17
Adressbild