Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

ÅmÅJ, Åmål - Årjängs Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil ÅmÅJ, Åmål - Årjängs Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil ÅmÅJ, Åmål - Årjängs Järnväg

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
amaj_profil..html senast uppdaterad 2007-01-21