Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att"


 

År 1866. Saxat ur Svensk press
 

Det första arbetståget från Stockholm till Uppsala drogs av loket Thor vilket finns bevarat på Sveriges Järnvägsmuseum
Första tåget Stockholm - Uppsala
"Första tåget Stockholm - Uppsala
Sistlidne Lördags afton kl. 6 afgick det första bantåget från Stockholm till Upsala. Det gick på aftonen endast till Åshusby, hvarifrån det i förrgår middagstiden skulle fortsätta resan till universitetsstaden. En mängd arbetare medföljde i och för den pågående grusningens besörjande. Tåget bestod af lokomotivet Thor, förspändt 21 lastvagnar, och voro en mängd menniskor samlade för att se tågets afgång, dervid höjande skallande hurrarop, hvilka besvarades af arbetarne som åtföljde tåget. Naturligtvis återstår ännu mycket arbete, innan banan blir färdig, men då det redan framskridit så långt att syllar och skenor blifvit utlagda på hela banan, är det att hoppas, att det ej dröjer alltför länge, innan denna jernväg kan upplåtas till allmän trafik."

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverat_thor.html senast uppdaterad 2009-01-12