Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att"


 

År 1865. Saxat ur Svensk press

Likheten inför Jernvägsstyrelsen

I slutet af maj passerade en främling, den i danska kriget sårade löjtnant Herrman Liikanen från FinlandI slutet af maj passerade en främling, den i danska kriget sårade löjtnant Herrman Liikanen från Finland, genom Jönköping. Svårt lidande af sina blessyrer, hvilka förvärrats af åkningen, anhöll hr L. att han, som köpt biljett från Malmö till Stockholm, måtte tillåtas att hvila en dag och på sin köpta biljett nästa dag fortsätta resan, men erhöll ett nekande svar.

 

 

 

 

Den 11 d:s anlände med bantåget till Jönköping tvenne hästar, hvilka skulle vidare afgå till Stockholm och sades tillhöra hertigen af ÖstergötlandDen 11 d:s anlände med bantåget till Jönköping tvenne hästar, hvilka skulle vidare afgå till Stockholm och sades tillhöra hertigen af Östergötland. De, såväl som deras förare, tillätos att, ehuru biljett för hela turen var köpt i Malmö, hela lördagen hvila öfver i Jönköping och fortsatte först på söndagen sin resa till hufvudstaden.

 

 

 

 

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverat_likhet.html senast uppdaterad 2009-01-12