Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att"


 

År 1864. Saxat ur Svensk press
Från invigningen av södra stambanan i Jönköping 1 december 1864
Från invigningen av södra stambanan i Jönköping 1 december 1864. Teckning K H Kumlién.

Efter invigningen av södra stambanan 1864 kunde man bland annat läsa detta i en tidning:
  
Hvad än den kortsynta klenmodigheten må klaga, en naturlig instinkt säger dock folket, att jernvägarne icke äro en frätande statslyx, utan en mäktig häfstång till kraft och förkofran. De som yrka att jernvägar icke hos oss bära sig, emedan de icke lemna ränta på anläggningskostnaden, kunna, sig till en helsosam öfning, sätta sig att uträkna, huru många procent våra gator, landsvägar och broar lemna i direkt vinst.

  Likasom fordom Thor omgjordade sig med ett starkhets-bälte af jern, så har äfven Sverige omgjordat sina länder. Med stor högtidlighet öppnades för två år sedan jernvägen mellan Stockholm och Göteborg, den så kallade vestra stambanan, som sammanbinder tvenne haf och likt en gördel omsluter Sveas midja. Med den nyss fullbordade södra stambanan knyter hon ett band till närmare förening med det öfriga Europa.Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverat_invign_ssb.html senast uppdaterad 2009-01-12