Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Did you know that? 

År 1851. Saxat ur Svensk press

"Jernvägarna.
Ett nationalekonomiskt arbete, som nyligen lemnat pressen, visar att i början af år 1849 funnos på hela jordklotet 18.656 eng. mil jernvägar i farbart skick; det på deras byggnad använda kapital uppgick till 368.367.000 pund st. Jernvägar i nya riktningar voro vid samma tid föreslagna till en längd af 7.829 eng. mil, för hvilka kostnaderna voro beräknade till 146.750.000 pund st. Sedan dessa projekterade jernbanor blivit färdiga, skall befolkningen i Europa och Amerika - ty endast här hafva jernvägarne gjort framsteg - på mindre än ett fjerdedels sekel, hafva fullbordat en jernbanesträcka af 26.485 eng. mil - således längre än jordklotets om krets."

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


visste_07_02..html senast uppdaterad 2009-01-02