Return to main page
Åter till arkiverat?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" 

En "Jernvägs-velociped" uppfanns 1869.

"Ingeniör Westerström, som är anställd vid Landskrona och Helsingborgs jernvägar, har inventerat en velociped att användas på jernvägar, hvilken synes vara ganska ändamålsenlig. Den har formen af en rätvinklig triangel, så, att drifhjulet och det ena bakhjulet gå på ena skenan och ett stödhjul på den andra; den lär kunna tillryggalägga omkring 2 mil i timmen. Håller denna velociped hvad den lofvar, så bör den, såsom på en gång lätthandterlig och billig, kunna blifva af stor nytta vid jernvägarna och göra en hel mängd banmästare öfverflödiga, emedan man med lätthet kan öfverfara en betydligt större sträcka och ändå egna nödig uppmärksamhet åt banan."
 

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverad_dressin.html senast uppdaterad 2009-01-03