Åter till arkiverat?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" 

År 1857. Saxat ur Svensk press
Öppnandet av jernvägen Arboga - Örebro
Öppnandet av jernvägen Arboga - Örebro
Med anledning av detta skrev en tidning:
"Det kommer nog att inträffa hvad Orvar Odd skref en gång om jernvägarne. Banan emellan Arboga och Örebro är redan öppnad, och nöjet af att på detta sätt färdas skall man om hundra år härefter icke akta mer än en stekt potatis eller en Paganini i kolt. En gammal man skall då - d. v. s. om de hundra åren - vid aftonbrasan berätta för sina lyssnande barnbarn allehanda kuriösa historier af ungefär följande innehåll: . "Ser ni, mina små barn, ännu i min ungdom stod det mycket underligt till här i Europa. Folket var mycket bra och i vissa fall äfven rätt inventiöst, men man hade mycket svårt att komma till hvarandra. Härifrån och till Gräfenberg, der vi nu om morgnarna hemta vårt dricksvatten, behöfde menniskorna många veckor för att hinna fram, och jag eger i mitt bibliotek en gammal ordentlig resbeskrifning öfver en dylik långfärd, författad af den på sin tid så bekante skriftställaren Anders Lindeberg, Men när man ville beteckna en resa, som riktigt var tilltagen med besked, kallade man det en Rom-resa - Rom, der vi voro i förgår och sågo på karnevalen! I stället för jernvägar fanns det då för tiden endast s, k, landsvägar, på hvilka man körde med hästar och vagn och der man i dåligt väglag sjönk hela alnen djupt ner i leran, men deremot under sommartorkan fick halsen full med ett fint dam, som dessutom genomträngde och förstörde ens kläder. Hela verlden kan förstå huru det der skulle gå långsamt - man måtte spänna aldrig så många hästar för vagnen. Min far har förtäljt mig hur han i sin ungdom gjorde hela dagsresor från Stockholm till Uppsala, detta samma Uppsala, som ligger fem minuters väg härifrån". "Äh, farfar vill bara narras!"

 

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "arkiverat" innehållsförteckning


arkiverad_visste_07_04.html senast uppdaterad 2008-12-31