Return to main page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 Did you know that?


I arkivet finns de artiklar som har varit publicerade under "Visste Du att" och sedan har bytts ut till andra. Arkivet finner du här!

Ur Hvar 8 Dag 1901
SVENSKA STATENS NYASTE LOKOMOTIVTYP.

Svenska Statens nyaste lokomotivtyp
Foto, Bohaman Falun
Svenska Statens nyaste lokomotivtyp

Från Vagn- och Maskinfabriks - Aktiebolagets verkstäder i Falun har i dagarne utgått ett lokomotiv beställdt af statens järnvägar, af helt och hållet ny konstruktion. Lokomotivet är det största, som hittills tillverkats i Sverige, och öfverträffas i storlek af endast ett fåtal maskiner å kontinenten.
Maskinen, som närmast är afsedd för malmtransport på Gellivare — Ofotenbanan , är 8-kopplad med ledarhjul främst samt försedd med compoundanordning enligt Mellins system. Lokomotivets och tenderns vikt i tjänst är 110,500 kg.
Då konstruktionen, som är utförd af statens järnvägars maskinbyrå, är helt ny, har med denna första maskin under en längre tid anställts omsorgsfulla profningar. Härvid har dock allt i stort funderat väl, hvilket länder såväl konstruktören som verkstaden till all heder.
Som bevis på maskinens storlek må anföras, att Krylbo — Örebrobanan är den enda bana omkring Falun med tillräckligt stark öfverbyggnad för att profkörning där kan äga rum. Maskinen får ej gå under ånga från Falun till Krylbo utan drages af extra maskin, hvarvid dessutom, genom borttagande af mekanism, skorsten m. fl lösa delar, vikten reducerats så mycket som möjligt. Samma förfarande måste iakttagas vid transporten upp till bestämmelseorten.
   Det bör för oss svenskar vara glädjande att veta det våra inhemska verkstäder inom denna branche nu äro rustade för att upptaga konkurrensen med de utländska och att vårt fabrikat är fullt jämförligt med deras. Vagn- och Maskinfabriks-Aktiebolaget i Falun, till åren yngst bland våra lokomotivverkstäder, har dock redan hunnit dokumentera sig som en förstklassig fabrikant samt tillvunnit sig allmänt och berättigadt förtroende.Return to main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida


falun.html senast uppdaterad 2009-01-12