Return to "Sveriges Järnvägar table of content.
Retur till Sveriges järnvägars huvudsida?
Klicka i bilden ovan

Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1899

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Statsbanan Gällivare - Koskuskulle. Den 9 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 1 augusti.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Dala - Hälsinglands Järnväg, DHdJ. Den 51 kilometer långa bandelen Bollnäs - Voxna öppnades för allmän trafik 4 november.

- Markaryd - Veinge Järnväg, MaVJ. Den 35 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 3 juli.

- Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ. Den 4 kilometer långa bandelen Nybybruk - Mälarbaden öppnades för allmän trafik 1 juni.

- Skåne - Smålands Järnväg, SSJ. Den 78 kilometer långa bandelen Strömsnäsbruk - Värnamo öppnades för allmän trafik 16 juni.

- Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB. Den 27 kilometer långa bandelen Kolbäck - Ramnäs öppnades för allmän trafik 4 november.

- Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ. Den 5 kilometer långa bandelen Färlöv - Strö öppnades för allmän trafik 11 oktober.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- .

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
- Östra Blekinge Järnväg, ÖBlJ, spårvidd 1067 mm. Den 43 kilometer långa järnvägen Gullberna - Torsås öppnades för allmän trafik 19 januari.

- Falkenbergs Järnväg, FJ, spårvidd 891 mm. Den 21 kilometer långa bandelen Älvsered - Holsljunga öppnades för allmän trafik 26 november.

- Gotlands Järnväg, GJ, spårvidd 891 mm. Den 13 kilometer långa bandelen Västkinde - Tingstäde öppnades för allmän trafik 29 november.

- Kalmar - Torsås Järnväg, KTsJ, spårvidd 891 mm. Den 39 kilometer långa bandelen Kalmar Västra - Torsås öppnades för allmän trafik 8 augusti.

- Jönköping Gripenbergs Järnväg, JGJ, spårvidd 600 mm. Den 14 kilometer långa bandelen Lyckåsgård - Förnäs öppnades för allmän trafik 21 oktober.

- Kosta Järnväg, KostaJ, spårvidd 600 mm. Den 14 kilometer långa bandelen Kosta - Målerås öppnades för allmän trafik 1 april.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1899.html senast uppdaterad 24 juli 2003