Return to "Sveriges Järnvägar table of content.
Retur till Sveriges järnvägars huvudsida?
Klicka i bilden ovan

Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1896

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Statsbanan Vännäs - Umeå. Den 31 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 29 september.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Falun - Rättvik - Nora Järnväg, FRMJ. Den 2 kilometer långa bandelen Mora Noret - Mora öppnades för allmän trafik 21 september.

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
- Bredåkra - Tingsryds Järnväg, BTJ, spårvidd 1067 mm. Den 41 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 15 september.

- Falkenbergs Järnväg, FJ, spårvidd 891 mm. Den 12 kilometer långa bandelen Fridhemsberg - Älvsered öppnades för allmän trafik 21 december.

- Gotlands Järnväg, GJ, spårvidd 891 mm. Den 11 kilometer långa bandelen Visby - Västkinde öppnades för allmän trafik 3 november.

- Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ, spårvidd 891 mm. Den 40 kilometer långa bandelen öppnades för allmän trafik 12 december.

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 
Return to page top
  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1896.html senast uppdaterad 24 juli 2003