Return to "Sveriges Järnvägar table of content.
Retur till Sveriges järnvägars huvudsida?
Klicka i bilden ovan

Förändringen av det Svenska järnvägsnätet under åren 1856 -2001. Development of the Swedish railways year 1856 - 2001

Förändringar år 1877

Tillkommit under året
(addition during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
- Stambanan genom Norrland. Den 27 kilometer långa bandelen Ockelbo - Holmsveden öppnades för allmän trafik 1 november.

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
- Oxelösund - Flen Västmanlands Järnväg, OFWJ. Den 24 kilometer långa bandelen Rekarne - Valskog och den 18 kilometer långa bandelen Rekarne - Kolbäck samt den 13 kilometer långa bandelen Nyköping - Oxelösund öppnades alla för allmän trafik 1 januari. Därmed var hela OFWJ, 156 kilometer öppnad för allmän trafik.

- Bergslagernas Järnvägar, BJ. Den 115 kilometer långa bandelen Daglösen - Ludvika samt bandelen Göteborg - Trollhättan, 37 kilometer, öppnades för allmän trafik 3 januari respektive 31 maj.

- Vimmerby - Hultsfreds Järnväg, VHJ . Den 21 kilometer långa bandelen Vimmerby - Hultsfred öppnades för allmän trafik 1 augusti. VHJ såldes 9 juni 1899 till Nässjö - Oskarshamns Järnväg, NOJ.

- Halmstad - Nässjö Järnvägar, NHJ. Den 115 kilometer långa bandelen Halmstad - Värnamo öppnades för allmän trafik 1 september.

 

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)

- Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ, spårvidd 891 mm.
Den 50 kilometer långa bandelen Nordmark - Sjögränd öppnades för allmän trafik 17 december
Den 5 kilometer långa bandelen Sjögränd - Edebäck öppnades för allmän trafik 17 december
Den 10 kilometer långa bandelen Sjögränd - Björndalsbron öppnades för allmän godstrafik 17 december
Den 2 kilometer långa bandelen Björndalsbron - Skymnäs öppnades för allmän godstrafik 17 december
Den 5 kilometer långa bandelen Nordmark - Taberg öppnades för allmän godstrafik 17 december
Den 1 kilometer långa bandelen Geijersholm - Starrkärr öppnades för allmän godstrafik 17 december

- Lidköping - Håkantorps Järnväg, HLJ. Den 27 kilometer långa järnvägen med spårvidden 891 mm öppnades för allmän trafik 12 december.

- Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg, DONJ. Den 11 kilometer långa bandelen Vintjärn - Lilla Björnmossen öppnades för allmän godstrafik 25 juni.

Minskning under året (reduction during the year):
Normalspår Statens Järnvägar (Standard gauge Swedish state railways)
-

Normalspår enskilda järnvägar (standard gauge private railways)
-

Smalspår Statens Järnvägar (narrow gauge Swedish state railways)
-

Smalspår enskilda järnvägar (narrow gauge private railways)
-


 Return to page top

  Föregående år
Previous year
Nästa år
Next year
 

Return to "Sveriges Järnvägar" table of content
  Returtåg till "Sveriges järnvägar" innehållsförteckning


© Rolf Sten
sv_jarnvagar_1877.html senast uppdaterad 17 juli 2003